Get Adobe Flash player

COMMERCIAL DIVISION

• Department of Works                                                                                                        

• eThekwini Municipality                                                                                                    

• Ithala Finance Corp.                                                                                                         

• OK Furnisher Group – House & Home                                                                                 

• University of KwaZulu Natal – Durban                                                                                  

• Addington Hospital                                                                                                                      

• Msunduzi Municipality                                                                                                        

• Inhlazuka Community Centre                                                                                             

• Mphumulo Hospital                                                                                                           

• Stanger Hospital                                                                                                             

• University of KwaZulu Natal - Westville                                                                            

• Department of Public Works – Aliwal North – Hospital Maintenance                                     

• Department of Public Works – Kokstad Area – Hospital Maintenance                                   

• Department of Public Works– East London – Hospital Maintenance                                     

Department of Public Works – Greytown Forensic Mortuary                                               

Department of Public Works – Ekuseni Correctional Services